Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw

Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw

Het BPL (Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw) regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in de agrarische sector. Het pensioenfonds heeft ruim 21.000 aangesloten werkgevers met gezamenlijk meer dan 90.000 deelnemers. Bovendien zijn zo’n 50.000 mensen binnen de pensioenregeling al met pensioen of prepensioen.  
 
Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen. De administratie en uitvoering van de pensioenen - van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen – wordt geregeld door TKP Pensioen uit Groningen.
 
Het pensioenfonds BPL houdt zich in de eerste plaats bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. Het fonds volgt daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid en speelt zoveel mogelijk actief in op de behoeften van haar werkgevers en werknemers. Daarnaast verzorgt het fonds voorlichting over de regelingen en adviseert over pensioenen. Op de website van BPL vindt u het pensioenreglement.
 
Een belangrijke taak van het pensioenfonds is het informeren van deelnemers, werkgevers en oud-werknemers over de regeling, hun (persoonlijke) pensioenopbouw en actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioen. Dat gebeurt via:

  • pensioenberichten voor werknemers en oud-werknemers
  • nieuwsbrieven of circulaires voor werkgevers
  • brochures, handleidingen, jaarverslagen en statuten
  • de website; hier kunt u informatie downloaden, veel gestelde vragen opzoeken, en vindt u achtergrondinformatie
  • de helpdesk voor vragen of informatie
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top