Leren en werken

Leren en werken

Om als sector ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel, is het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om het vak in de praktijk te leren. Als ondernemer kunt er voor kiezen om een of meer leerlingen uit het beroepsonderwijs in uw bedrijf op te leiden. Binnen het beroepsonderwijs vormt het praktijkleren een essentieel onderdeel.
 
Praktijkleren is een combinatie van leren en werken . In het VMBO-onderwijs gaat het om leerwerktrajecten, waarbij onderwijsperiodes worden afgewisseld met stages. In het MBO-onderwijs kan het gaan om een leerbaan binnen de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), waarbij de leerling 4 dagen werkt en 1 dag naar school gaat. Mogelijk is ook een stage binnen de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) waarbij de leerling stages loopt in verschillende bedrijven.
 
Wanneer u leerlingen in uw bedrijf wilt opleiden, dient uw bedrijf erkend te zijn als leerbedrijf. Belangrijk is dat u de leerling een goede leeromgeving en begeleiding kunt bieden, zoals de aanwezigheid van een praktijkopleider. Erkenning kunt u aanvragen bij Aequor , het kenniscentrum voor beroepsonderwijs voor de agrarische sector, waar u ook meer informatie over het opleiden van leerlingen kunt vinden.
 
Subsidieregeling praktijkleren
Op 1 januari 2014 is de subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het regeerakkoord en is opgenomen in het belastingplan 2014.
 
De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).
 
De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de nederlandse kenniseconomie.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top