Zelf in dienst nemen

Zelf in dienst nemen

Wanneer u een medewerker zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af.
Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan worden. Vanuit rechtszekerheidsperspectief is het verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan en deze door de werknemer te laten ondertekenen alvorens deze bij u aan het werk gaat. Ter bescherming van de werknemer is in de wet vastgelegd dat bepaalde voorwaarden schriftelijk vastgelegd moeten worden om rechtsgeldig te zijn. Daarnaast kan bij cao bepaald zijn dat u een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk aan moet gaan. 
 
Naast zaken zoals de werkzaamheden, het loon, duur van het contract, werktijden, opzegtermijn en  van toepassing zijnde cao, kunt u ook afspraken maken over een eventuele proeftijd of concurrentiebeding.
Een arbeidsovereenkomst kan aangegaan worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. In geval van een contract voor 'onbepaalde tijd' wordt over de duur van de overeenkomst niets bepaald. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, ook wel vast dienstverband genoemd, kiest u wanneer u er zeker van bent dat u voor langere tijd werk heeft voor de medewerker.
 
Een arbeidsovereenkomst voor 'bepaalde tijd', ofwel een tijdelijk dienstverband, kan in tijdseenheden worden aangegeven, bijvoorbeeld in weken, maanden of jaren. Mogelijk is ook dat in de arbeidsovereenkomst wordt bepaald dat deze eindigt na afloop van een bepaald project, na afloop van het seizoen, of nadat de noodzaak van vervanging is opgehouden, bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst aangegaan is om een zieke of zwangere werknemer te vervangen. De overeenkomst voor bepaalde tijd kiest u wanneer u niet zeker weet of u voor langere tijd werk heeft, of omdat het bijvoorbeeld om een tijdelijke werkpiek gaat.

Via onderstaande links kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst downloaden voor uw sector. Dit document bevat een voorbeeld voor bepaalde tijd (tijdelijke arbeidsovereenkomst) en onbepaalde tijd (vaste arbeidsovereenkomst).
 
Model arbeidsovereenkomst Dierhouderij
Model arbeidsovereenkomst Glastuinbouw
Model arbeidsovereenkomst Open Teelten

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top