MFL en cao

MFL en cao

De multifunctionele bedrijven vinden (meestal) hun oorsprong in de agrarische sector en volgen daarom van origine de agrarische cao’s. Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is door sectorvertegenwoordigers namens werkgeversafgesloten om het afspreken van individuele arbeidsovereenkomsten gemakkelijker te maken. Zo hoeft er in een individueel gesprek geen afspraken meer gemaakt te worden over vakantiedagen, werktijden of salarisschalen. De MFL kent naast de agrarische activiteiten een breed scala aan andere activiteiten zoals zorglandbouw, agrarische kinderopvang, boerderijwinkels, natuur- en landschapsbeheer, recreatie en toerisme en boerderij educatie. Door deze verbreding kan het zijn dat niet de juiste cao wordt toegepast, waarmee u als werkgever naheffingen en boetes riskeert. Daarbij is het zo dat een andere cao betere afspraken kent die beter overeenkomt met de lading die personeel op uw bedrijf dekt, op gebied van scholing, functie-indelingen maar ook zeker in toeslagen over werktijden.
 
Het uitzoeken welke cao voor uw organisatie van toepassing is, is niet eenduidig te zeggen. Dit moet namelijk per cao (werkingssfeer) en bedrijf (uit te voeren werkzaamheden en omzetdeel) bekeken worden. Via deze link wordt u doorverwezen naar een brochure die u in dit keuzeproces kan ondersteunen.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top