Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

Het is verstandig om in een verzuimprotocol vast te leggen hoe er in uw bedrijf om wordt gegaan met preventie, procedures bij ziekmeldingen, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding en re-integratie. Besteedt in het protocol ook aandacht aan de re-integratie bij langdurig verzuim.
 
Vaak wordt het verzuimprotocol opgenomen in het bedrijfsreglement. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. Voor een voorbeeld van een verzuimprotocol klikt u hier. Meer informatie vindt u ook op de website van Stigas.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top