Taken van een vakbond

Taken van een vakbond

Een vakbond is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers en andere leden.

De vakbond houdt zich vooral bezig met de collectieve belangenbehartiging van werknemers op brancheniveau:

  • bij het afsluiten van cao’s
  • bij onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden
  • bij opstellen van sociale plannen bij gedwongen ontslagen in organisaties

> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Dierhouderij - artikel 4 en artikel 35
Cao Glastuinbouw - artikel 4 en artikel 36
Cao Open Teelten - artikel 5 en artikel 29

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top