Pensioen

Pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers; AOW, aanvullende (collectieve) pensioenopbouw via de werkgever en aanvullend pensioen wat door de medewerker zelf wordt opgebouwd. Overheid, sociale partners en individuele medewerkers hebben ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid.
 
AOW
De AOW (Algemene Ouderdoms Wet) vormt de basis van het Nederlandse pensioenstelsel. Het is het basisinkomen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het recht op AOW-pensioen ontstaat vanaf de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het kabinet-Rutte-Asscher wil de AOW-leeftijd sneller verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De Tweede en Eerste kamer moeten hier nog mee instemmen. De Rijksoverheid heeft een rekenmodule ontwikkeld waarmee aan de hand van de geboortedatum de AOW-gerechtigde leeftijd kan worden berekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het AOW-pensioen uit.
 
Collectief pensioen
Het Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw (BPL) regelt de pensioenen voor (oud-) werknemers in de agrarische en groene sector. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector.
 
Aanvullend pensioen
Iedereen in Nederland kan beslissen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Hier zijn grofweg drie mogelijkheden voor:

 
Krijgt een ZZP'er ook automatisch pensioen?
Een zelfstandige zonder personeel heeft ook recht op AOW. De ZZP'er moet wel zelf een aanvullend pensioen regelen. Naar verwachting komt er per 1 januari 2015 een vrijwillige pensioenregeling voor ZZP'ers.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier

Overige dossiers

Back to top