Nieuws

David de Jong en zijn sleufsilo's: 'Raad ik iedereen aan'

David de Jong

David de Jong heeft samen met zijn vrouw een melkveebedrijf met 115 melkkoeien in Stolwijk. Een paar jaar geleden heeft hij nieuwe sleufsilo’s aangelegd volgens de regels van de erfafspoeling. Een enorme verbetering, aldus De Jong: niet alleen is de sloot rondom de kuilplaten schoon, ook de kwaliteit van zijn ruwvoer is flink verbeterd.

Dubbelzijdige druppelirrigatie werkt boven verwachting

Dubbelzijdige druppelirrigatie bij Perenteler Van der Grift, waterschap Rivierenland heeft een regeling voor deze en andere waterbesparende maatregelen

Efficiënter kan bijna niet, vertelt fruitteler Floris van der Grift enthousiast. Met druppelirrigatie langs beide zijden van zijn Conference perenbomen wordt dezelfde hoeveelheid water in de helft van de tijd beter opgenomen. “Energie- en waterbesparing.” Waterschap Rivierenland vergoedt nu 40 procent van deze en andere waterbesparende maatregelen.
 

Vloeistofdichte opslag voor bioboer

Melkveehouder Joost van Dam uit Hattem inspecteert de automatische afvoer van lekwater uit zijn opslag van vaste mest. Hij is een van de boeren die vorig jaar meededen aan de subsidieregeling voor fysieke investeringen. De 40 procent POP-subsidie op de mestopslag was voor hem een mooie bijkomstigheid. Boeren in Utrecht en Gelderland met verduurzamingsplannen kunnen nog inschrijven op een nieuwe ronde. Er is ruim 4 miljoen euro beschikbaar. De eerste aanvragen zijn binnen.

 

Workshop om DAW te versnellen

Presentatie tijdens de DAW-workshop

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken veel agrariërs succesvol samen om de waterkwaliteit te verbeteren. Toch moet er nog een tandje bij. De partners in het stroomgebied Rijn-West (Noord-Holland, Zuid-Holland en delen van Utrecht en Gelderland) aangeboden te helpen met het opschalen en versnellen van de aanpak. De focus ligt daarbij op versnellen door losweken van extra financiering, samenwerken met ketenpartners, netwerken verstevigen en overzicht bieden in lopende projecten.

Subsidie bodem en water in Noord-Holland weer opengesteld

HHNK-bestuurder Siem Jan Schenk (Foto: John Oud)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de subsidiemogelijkheid voor agrariërs die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren heropend. De regeling geldt in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Veel kennis door project Zelf meten erfafspoeling

Veehouder Henk Dekker veegt zijn erf met een elektrische veegmachine. Fotobron: Nieuwe Oogst

Veehouder Henk Dekker uit Putten heeft veel opgestoken van zijn deelname aan het project 'Zelf meten erfafspoeling'. Hij concludeert dat schoon houden van het erf enorm helpt om afspoeling van verontreinigende stoffen te voorkomen. Dekker voegde de daad bij het woord en investeerde in een elektrische veegmachine.
 

Dilemma veenweideboer: pompen of wachten op regen

Wees niet te bang om percelen te bevloeien. En begin er op tijd mee, voordat de grond te droog is. Die boodschap kregen dertig veenweideboeren rond Scherpenzeel maandagavond mee tijdens de 'Bodem bij de buren dag' van Agrarische Natuurvereniging Weststellingwerf en Polderbelangen Groote Veenpolder.

DAW Krimpenerwaard op volle toeren - Nieuwsbrief

Sinds het DAW project in de Krimpenerwaard vorig jaar officieel van start is gegaan, loopt het project op volle toeren. Steeds meer bedrijven starten met een baggerplan en er zijn inmiddels al 7 studieclubs aan de gang met goed graslandbeheer en de kringloopwijzer.

In de nieuwsbrief van het project leest u over de ervaringen van de boeren en resultaten die tot nu toe al zijn geboekt.

Aan bod komen onder andere:

Experiment met zeoliet leidt tot minder nitraatuitspoeling

zeoliet

Een veldexperiment met zeoliet in het Friese Hoornsterzwaag leidt tot 80 procent minder nitraatuitspoeling. Onderzoeker Mark van Mullekom van onderzoekscentrum B-WARE zoekt fondsen om de uitkomsten van de pilot uitgebreider te onderzoeken en wetenschappelijk te staven.

Op pad met de Waterkaravaan voor DAW en Grondwaterbeschermingsgebieden!

Op dinsdagmiddag 16 april reed de waterkaravaan naar de achterhoek om proefboerderij de Marke en om het pompstation van Vitens te bezoeken met een gemend gezelschap. Het gezelschap bestond uit circa 30 medewerkers van o.a. het provinciehuis van Gelderland, het kadaster, Waterschap Rij & IJssel (WRIJ), Vitens en LTO Noord. De bijeenkomst had twee doelen, kennis uitwisselen en netwerken. 

Back to top