Nieuws

Drempelactie tegen droogte in zandgebieden

Jan Bruurs, foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouder Jan Bruurs uit Baarle-Nassau kreeg deze week de eerste plankjes en paaltjes in het kader van de actie 'Drempels tegen Droogte'van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap stelt in zijn werkgebied kosteloos drempels beschikbaar aan grondeigenaren en gebruikers in de zandgebieden.

Tegemoetkoming waterconservering door waterschap De Dommel

Foto: waterschap de dommel

Waterschap De Dommel gaat agrariërs ontzorgen bij de aanschaf van bepaalde waterconserveringsmaatregelen. Via het subsidieprogramma `Wel goed water geven' kunnen grondgebruikers een deel van de kosten vergoed krijgen.

In de afgelopen maanden heeft ZLTO, vaak in combinatie met het waterschap, een groot aantal ledenbijeenkomsten gehouden. Doel was om agrariërs ervan te overtuigen dat het winterwater zo lang mogelijk vastgehouden moet worden om de grondwatervoorraad aan te vullen.

Schoon Water Zeeland en gemeenten

Beleidsmedewerker Joachim Koutstaal van de gemeente Goes is duidelijk over het project Schoon Water Zeeland: ''Doorgaan!'

In deze video vertelt hij over zijn ervaringen met onkruidbestrijding in het project.

 

Miljoenensteun voor Drentse melkveehouder

Foto: Nieuwe Oogst

Rabobank gaat melkveehouders in Drenthe steunen die verduurzamen. De bank stelt 50 miljoen euro voor (her)financiering beschikbaar. Dat maakte Rabobank-directeur Food en Agri Carin van Huët dinsdagmiddag bekend op het melkveebedrijf van Jappie en Dirk Riedstra in Veenhuizen.

Waterhouderij Walcheren verder uitgebouwd

Foto: waterhouderij.nl

Zeven onderling sterk verschillende agrarische bedrijven werken samen binnen het project Waterhouderij Walcheren. Samen hebben zij tientallen maatregelen genomen om de zoetwatervoorraad op peil te houden en te vergroten. Dit project kreeg onlangs 650.000 euro subsidie voor de verdere doorontwikkeling.

Akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën verminderen van erfemissie

Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is ruimte voor 60 deelnemers. Loonwerkers en akkerbouwers kunnen zich aanmelden via www.agrarischwaterbeheer.nl/interesse-veenkolonien.    

Vrijwillig werken aan schoner water slaat aan

Foto: Nieuwe Oogst

Boeren en tuinders in grondwaterbeschermingsgebieden nemen zelf de verantwoordelijkheid om het nitraatverlies van hun akkers te verminderen. De animo voor een vrijwillige aanpak is groot.

Dat meldt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit. Keukentafelgesprekken in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben tot resultaat dat het overgrote deel van de gevraagde boeren besluit mee te doen.

Flevoland zoekt meer boeren voor subsidie

Foto: Nieuwe Oogst

In de afgelopen vier jaar zijn in Flevoland van de 249 aanvragen 153 POP3-subsidies toegekend voor agrarische innovatie en verduurzaming van de productieomstandigheden. Is het daarmee een succes? Boeren en projectbegeleiders hikken vooral aan tegen de ingewikkelde procedure.

Simpel erafspoeling scheiden

ZLTO start dit nieuwe jaar met een project om erfafspoeling bij veehouderijen te verminderen. Melkveehouder Gerjo Mommersteeg uit Den Bosch heeft al enkele jaren ervaring met het gescheiden afvoeren van erfwater.

Deze winter zoveel mogelijk water de grond in

Waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen en Vallei en Veluwe roepen  grondgebruikers, terreinbeheerders, gemeenten en drinkwaterproducenten op deze winter zoveel mogelijk water vast te houden. Dat moet problemen met waterschaarste in het komende groeiseizoen beperken.

Back to top