Nieuws

Velddemo: Innovatieve technieken van bodem bewerken in het voorjaar

De strategie van de hoofdgrondbewerking verandert naarmate het klimaat grilliger wordt. Meer periodes van droogte of juist extreme regenval maken dat een gezonde, niet-verdichte bodem essentieel is. De ontwikkeling naar ondieper werken om bodembiologie te behouden, vraagt andere manieren van bewerken dan voorheen. Vanuit deze focus tonen we een aantal interessante innovaties tijdens de demo avond op dinsdag 18 april in Nagele.

Tijdens de demo zijn de volgende innovatieve technieken te zien om bodem te bewerken:

Doe als Geert: geld verdienen met beter waterbeheer

Goed waterbeheer draagt niet alleen bij aan een betere waterkwaliteit, het draagt ook bij aan een positiever bedrijfsrendement. Zegt melkveehouder Geert Stevens. De deelnemer aan het netwerk DAW demobedrijven boert op Overijsselse zandgrond en wapent zich op meerdere manieren tegen droogte. Op die manier haalt hij meer oogst van het land en kan hij zijn koeien langer weiden. Benieuwd hoe Geert geld verdiend met beter waterbeheer? Bezoek de demobijeenkomst op dinsdag 25 april in Holten, Overijssel.

Velddemo effect groenbemester op kleigronden

Dat groenbemester een positief effect heeft op het behoudt van structuur en bodemleven in zandgrond is bekend. Maar wat is het effect op kleigrond? Na verschillende grondbewerkingen heeft Loonbedrijf van Hal afgelopen najaar de groenbemesters rogge en Italiaans raaigras in stroken op kleigrond geteeld. Ook is er een strook zonder groenbemester.

Mechanische onkruidbestrijding: maak een plan!

De akkerbouwers in de Veenkoloniën kennen uitdagingen als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het instellen van de bufferstroken. Dit heeft gevolgen voor de productie en productieruimte. Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van biologische akkerbouwers, merkt dat er steeds meer belangstelling is vanuit de gangbare akkerbouw voor mechanische onkruidbestrijding.

‘Normoverschrijdingen voorkomen voor behoud middelen in de kast’

De dalende trend bij normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater stagneert. Er is extra aandacht én inzet van akkerbouwers nodig om emissie via drift, perceel of erf tegen te gaan. Dit bleek bij het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’ van de campagne #Emissiereductiesprint. “Er is maar een beetje emissie nodig om normen te overschrijden. Als we dat weten te voorkomen, helpt dat om middelen op de plank te houden”, duidde Bert Waterink (BO Akkerbouw) de urgentie.

Velddemo: Wat komt kijken bij kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren voor boeren. Denk aan een verbeterde gezondheid van koeien en meer bodemleven in je grasland. Maar welke kruiden kun je het beste kiezen, welke voorbereiding is nodig voordat je gaat zaaien en hoe behoud je de kruiden in je gras door middel van goed onderhoud? En zit er een verdienmodel achter deze manier van landbeheer? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens de velddemo op dinsdag 11 april bij Boerderij Polderzicht.

Velddemo bodemverdichting: hoe herken je het en wat kun je eraan doen?

Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg. Kortom: bodemverdichting is een belangrijk thema.

‘We deden wel iets, maar lang niet genoeg’

Begeman, akkerbouwer in Nieuwe Pekela wilde best aan de slag op zijn erf om afspoeling tegen te gaan, het kwam er alleen steeds niet van. Het project Schoon erf, schoon water in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen en Westerwolde waarin LTO Noord, Waterschap Hunze & Aa’s, de GrAJK, AND en de Provincies Drenthe en Groningen samenwerkten, bracht hier verandering in.

Velddemo 6 april: Wat komt kijken bij kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren voor boeren. Denk aan een verbeterde gezondheid van koeien en meer bodemleven in je grasland. Maar welke kruiden kun je het beste kiezen, welke voorbereiding is nodig voordat je gaat zaaien en hoe behoud je de kruiden in je gras door middel van goed onderhoud? En zit er ook nog een verdienmodel achter deze manier van landbeheer? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens de velddemo op donderdag 6 april op het bedrijf van Roland en Eva Rademaker in Langeraar.

Back to top