Nieuws

‘Iedereen is erbij gebaat dat de bodem in topconditie is’

Hoe een bos wortelen, vers uit de grond getrokken, kan leiden tot een gesprek over zowel de uitdagingen in de teelt als over de geopolitieke invloed op de voedselvoorziening door de Nederlandse land- en tuinbouw. Zo werkt de Waterkaravaan van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Deze keer was de busexcursie speciaal op pad met de managers van onze DAW-partners.

Monitoring levert inzicht op bij deelnemers Bodem-Up

Grondgebruikers in de grondwaterbeschermingsgebieden van Nuland, Waalwijk, Helvoirt, Roosendaal, Bergen op Zoom, Vessem, Gilze en Gilzerbaan hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan nitraatmetingen in het bovenste grondwater. Mede daardoor is een meetnet van 250 punten in 8 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Noord-Brabant ontstaan.  

‘Bespaar met precisiebemesting en voorkom bodemverdichting’

Weten hoe je met precisiebemesting de bodemstructuur kunt verbeteren én geld kunt besparen. Dát waren de thema’s die centraal stonden tijdens een velddemo op 22 september 2022 bij Kaasboerderij De Gelder in Tijnje. Een demo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

DAW-project helpt boer om stap vooruit te zetten

‘De wil om te veranderen is er vaak wel bij boeren en de deelname aan een DAW-project helpt hierbij. Door op bedrijfs- en gebiedsniveau samen kennis en ervaring op te doen en te delen, bieden we boeren in onze projecten handvatten om tot die verandering te komen’, zegt Meri Loeffen, programmamanager Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Tipgever Bodemscheurkalender bevestigd in bodemaanpak

BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR) en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) brengen samen de Bodemscheurkalender 2023 uit. Voor de inhoud vroegen zij dit voorjaar onder meer aan boeren om tips aan te dragen voor de Bodemscheurkalender 2023. De kalender verschijnt eind november en valt bij akkerbouwers en melkveehouders in de brievenbus vallen.

Kringloopboeren voeren meer eiwit uit gras

Al sinds 2015 werken we met melkveehouders en akkerbouwers in het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel aan een toekomstbestendig kringloopbedrijf. Met succes, blijkt uit de Kringloopwijzerresultaten: deelnemers weiden meer en langer, gebruiken minder kunstmest en doen aan meer zomerstalvoeren.

Klimaatkaravaan naar Limburg: klimaatverandering op lössgrond

De DAW Klimaatkaravaan gaat naar Limburg! Na klei, veen en zand gaan boeren en beleidsmakers op donderdag 13 oktober in gesprek over de voor Limburg specifieke lössgrond. Wat voor invloed heeft klimaatverandering op het gebied? En wat doen boeren en tuinders nu al om dat tegen te gaan? 

Velddemo: ‘Bespaar met precisiebemesting en voorkom bodemverdichting’

Weten hoe je met precisiebemesting je bodemstructuur kunt verbeteren én kunt besparen? Kom dan naar de velddemo op donderdagmiddag 22 september, bij Kaasboerderij De Gelder in Tijnje.

Voor deze demo zijn op een perceel van melkveehouder Hans Peter Vogel (Kaasboerderij De Gelder) bodemscans uitgevoerd door loonwerker Maurice Zandvliet. Wat de bodemscans duidelijk aantonen, is dat een perceel niet homogeen is. Omdat het hele perceel gelijke bemesting krijgt, is op bepaalde plekken sprake van overbemesting en elders juist van onderbemesting.

Vechtdal: ga mee met de bus langs watermaatregelen

Op 11 oktober organiseren we in het Vechtdal een rondleiding op twee locaties waar agrarische ondernemers maatregelen treffen op het gebied van waterbeheersing.

In Zuidwolde demonstreert een veehouder hoe hij het waterpeil reguleert op zijn percelen. In Stegeren bekijken we robuuste watersystemen van regelbare stuwen en drainage. De rondleiding vindt plaats in de vorm van een busrit, de ‘Waterkaravaan’. Deze excursie wordt georganiseerd door LTO Noord vanuit het project ‘Regio Deal Zwolle’ en wordt mede mogelijk gemaakt door het ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’.

Back to top