Nieuws

Emissies verminderen in de fruitteelt: 'spuitmachines schoonmaken grootste risico'

Schoon Erf, Schone Sloot? Dat geldt ook in de fruitteelt. In 2018 keken twaalf fruittelers uit het Gelderse Rivierengebied kritisch naar hun erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Waar komt water van hun erf terecht? Hoe verklein je de risico’s van erfafspoeling? Initiatiefnemer Marc André de la Porte vertelt in dit artikel over de geleerde lessen. 

Demo druppelirrigatie bij Waterwijs Boeren-tuinder Gert Smits

Tuinder Gert Smits uit De Heurne is een vreemde eend in de bijt in de groep van Waterwijs Boeren die vooral bestaat uit melkveehouders en akkerbouwers. Maar ook zijn gewassen lijden onder de droogte in de Achterhoek: reden voor hem om deel te nemen aan het demonstratieproject druppelirrigatie van Waterwijs Boeren, het grondwaterbeschermingsproject in Gelderland, “Spaarzamer omgaan met water en energie en misschien zelfs minder gebruik stikstof.”

Samenwerking loonwerker en veehouder voor een gezondere bodem

Bodemverdichting is een serieus gespreksonderwerp tussen loonwerkers en veehouders. De laatste vijf jaren drukken kostprijs en marge minder een stempel op de discussie. Loonwerker Jan-Roelof Betten van De Samenwerking uit Elsloo en melkveehouder Wilfred Brouwer uit Nijeberkoop merken dat er nog een wereld te winnen is. Samen participeren zij in het DAW-project Bodemverdichting Friesland. “De sporen pik je er zo uit. Daar zit je aan de taks.”

Weersextremen: bedrijfsrisico of niet?

Neerslagtekort en wateroverlast door extreme buien. Juni liet twee uitersten zien aan boeren en tuinders. Dat werpt de vraag op of deze weersextremen onder het ‘normale’ bedrijfsrisico vallen of niet? 

Concreet maken van wateropgaven per deelgebied valt in goede aarde

Wat is de opgave voor het gebied waarin ik boer? Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit in het gebied en: wat betekent dat voor míjn bedrijf? Daar ging het over tijdens de DAW-impuls bijeenkomt begin juni in samenwerking met waterschap Amstel, Gooi en Vecht. “Een leerzame bijeenkomst.”

Financiële middelen om de droogte de baas te blijven

De droogte speelt de gehele agrarische sector parten: iedere boer en tuinder is op zoek naar mogelijkheden om de droogte de baas te blijven en wil maatregelen nemen om opbrengstenverliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland stelt financiële middelen beschikbaar om die maatregelen te nemen. Maar, stellen DAW-regiocoördinatoren Jurgen Neimeijer en Elma Haakmeester: “De aanpak is onderdeel van de brede DAW-beweging om zowel de waterkwantiteit- als kwaliteit te verbeteren.”

Meer controle over grondwaterpeil

Pieter Delisse, deelnemer aan Bufferboeren Veghel is maar wat blij met de installatie van het sub-irrigatiesysteem onder 20 hectare van zijn gras- en maispercelen. Met dank aan ondersteuning uit het DAW-project voert hij sinds deze zomer ‘ondergrondse beregening’ uit. “Je hebt er weinig omkijken naar.” 

Wettelijke ruimte gezocht voor Bokashi

Melkveehouder Thieu Bongers vertelde eerder op DAW over zijn proef met Bokashi, lees zijn verhaal hier. Hij hoopt hiermee het organische stofgehalte (OS) van de zandgrond te verbeteren zodat hij minder mest hoeft te gebruiken en wellicht zelfs een hogere opbrengst van zijn land kan halen. Bokashi is inderdaad een rijke bodemverbeteraar, maar wettelijk zitten er nog wel een aantal haken en ogen aan het gebruik ervan.

Boer zoekt water: 'een mooie snede na maar 2,5 mm water, ik was positief verrast'

Wat doe je als je geconfronteerd wordt met steeds drogere zomers en toch al boert op de Brabantse hoge droge zandgronden? De familie Ulen koos twee jaar geleden voor een alternatief: sub-irrigatie, ook wel ondergronds beregenen genoemd. Jacqueline Ulen: “Het gras blijft gewoon groen.” 

Back to top