Nieuws

Leer wat u kunt doen tegen bodemverdichting, kom naar de demo!

Wilt u weten wat u kunt doen tegen bodemverdichting? Kom dan op woensdag 10 juli naar de demomiddag in Oudega (DFM), onderdeel van het project ‘Bodemverdichting Fryslân’.

Onderzoek toont aan dat 45% van de bodem in Nederland in meer of mindere mate is verdicht. Bodemverdichting verslechtert de bewerkbaarheid van de grond. Bovendien beperkt het de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas, met lagere gewasopbrengsten tot gevolg.

Minister Schouten: DAW is voorloper in kringlooplandbouw

In het medio juni gepresenteerde realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ focust landbouwminister Carola Schouten op kringlooplandbouw. Erg blij zijn we dat minister Schouten meerdere keren het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer als voorbeeld en voorloper noemt. 

Goedbezochte demonstratiemiddag in Smilde

Maatregelen voor verminderen emissie vanaf perceel én erf
Het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel én het erf. Dat stond centraal tijdens de demonstratie afgelopen vrijdag bij Eleveld Smilde BV, in Smilde. Ruim 50 bollentelers, akkerbouwers, adviseurs en medewerkers van provincie en waterschappen kwamen op de dag af. De dag werd georganiseerd vanuit de projecten ‘Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa’ en ‘Schoon erf, schone sloot beheergebied Waterschap DOD’.

Deelnemers gezocht voor diverse DAW-projecten in Noord-Nederland

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) presenteren op dinsdag 9 juli diverse projecten zich op de Open Dag van SPNA. De open dag vindt plaats van 13.00 tot 19.00 uur, op de proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl. In meerdere projecten is nog ruimte voor deelnemers!

Erfemissie tegengaan: het begint bij vegen

Praktijkmiddag Erfemissie door Vruchtbare Kringloop Achterhoek (DAW) leverde waardevolle tips op om erfemissie tegen te gaan.

Erfemissie begint bij een schoon erf. Hoe je dat erf schoonhoudt en welke manieren er nog meer zijn om erfemissie tegen te gaan? De melkveehouders van Vruchtbare Kringloop Achterhoek hoorden het tijdens de Praktijkmiddag Erfemissie in Drempt. 
Sinds januari 2013 geldt het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat iedere ondernemer zoveel mogelijk maatregelen moet treffen om verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en bodemverontreining te voorkomen. De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doelstelling 0 emissie naar het oppervlaktewater. 

Week van het water is óók aandacht voor onze grondwaterbeschermingsgebieden

Het thema van de Nationale week van ons water is schoon en gezond water. Een belangrijk onderwerp, ook voor de boeren van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dagelijks werken deze agrariërs aan verbetering van de waterkwaliteit, in de grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland bijvoorbeeld.

Boeren in Groningen nemen maatregelen voor schoon water

Steeds meer boeren nemen maatregelen om te zorgen voor schoon water. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bufferstroken bij akkerranden aan te leggen of door aanpassingen op landbouwmachines. Dit zorgt ervoor dat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloten terecht komen en dat de bodem schoner wordt. Bestuurders en medewerkers van de provincie Groningen, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en LTO Noord brachten vrijdag 21 juni een bezoek aan agrarische bedrijven met de Waterkaravaan-bus.

David de Jong en zijn sleufsilo's: 'Raad ik iedereen aan'

David de Jong

David de Jong heeft samen met zijn vrouw een melkveebedrijf met 115 melkkoeien in Stolwijk. Een paar jaar geleden heeft hij nieuwe sleufsilo’s aangelegd volgens de regels van de erfafspoeling. Een enorme verbetering, aldus De Jong: niet alleen is de sloot rondom de kuilplaten schoon, ook de kwaliteit van zijn ruwvoer is flink verbeterd.

Dubbelzijdige druppelirrigatie werkt boven verwachting

Dubbelzijdige druppelirrigatie bij Perenteler Van der Grift, waterschap Rivierenland heeft een regeling voor deze en andere waterbesparende maatregelen

Efficiënter kan bijna niet, vertelt fruitteler Floris van der Grift enthousiast. Met druppelirrigatie langs beide zijden van zijn Conference perenbomen wordt dezelfde hoeveelheid water in de helft van de tijd beter opgenomen. “Energie- en waterbesparing.” Waterschap Rivierenland vergoedt nu 40 procent van deze en andere waterbesparende maatregelen.
 

Vloeistofdichte opslag voor bioboer

Melkveehouder Joost van Dam uit Hattem inspecteert de automatische afvoer van lekwater uit zijn opslag van vaste mest. Hij is een van de boeren die vorig jaar meededen aan de subsidieregeling voor fysieke investeringen. De 40 procent POP-subsidie op de mestopslag was voor hem een mooie bijkomstigheid. Boeren in Utrecht en Gelderland met verduurzamingsplannen kunnen nog inschrijven op een nieuwe ronde. Er is ruim 4 miljoen euro beschikbaar. De eerste aanvragen zijn binnen.

 

Back to top