Nieuws

Restwater uit bierbrouwerij voor de landbouw

Het project Boer, Bier en Water, waarbij restwater van onder andere bierbrouwer Bavaria wordt gebruikt om droogte aan de landbouw te verminderen, is enkele jaren geleden uitgebreid met Vlaamse partners. Het vervolgproject heet F2Agri. Op 16 juni is er - in de vorm van een talkshow - het digitale slotevent van dit project.
 

Agrarische jongeren werken mee aan het DAW

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) werkt sinds 2020 mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om jonge boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer.

Resultaten proef mechanisch onderwerken groenbemester

In het project Waterwijs Boeren (Achterhoek) voerden we een demonstratieproject uit met groenbemester onderwerken zonder glyfosaat. De demonstratie met verschillende machines - zoals klepelmaaier, rotorkopeg, biomulch, vond begin maart plaats op De Marke. Maar welke machine geeft nou het beste resultaat op lichte zandgrond? Dat onderzocht Henri Mentink, medewerker bij de Marke. 

Tineke de Vries in magazine I&W: 'Vertrouw meer op vakmanschap boer'

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ontwikkelde samen met het netwerk van milieuprofessionals het Tijdschrift Milieu. Tineke de Vries, LTO-portefeuillehouder Bodem & Water, vertelt in het magazine hoe boeren en tuinders nu al werken - onder meer via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer - aan een gezonde bodem en goed en voldoende water. 

Tuinders zetten puntjes op de i

Glastuinders in Drenthe en Groningen hebben zich ingespannen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen. De komende jaren zetten ze de puntjes op de i om voldoende effect te sorteren.

 

Individuele studiegroep begeleiding binnen Vruchtbare Kringloop voorziet in behoefte

Bij een unieke situatie hoort een unieke manier van oplossen. Nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen wordt vanuit het DAW project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland een individueel bezoek gepland bij de deelnemers in de plaats van twee studiegroepbijeenkomsten. Een van de studiegroepbegeleiders die langsgaat bij de deelnemers is Anton Bouma, werkzaam als melkveespecialist bij ForFarmers.

Analyse drie jaar KringloopWijzer geeft nieuwe inzichten

Vanaf 2016 vullen alle melkveehouders de KringloopWijzer in, waardoor meer inzicht wordt verkregen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest. Deze resultaten komen terecht in een database bij ZuivelNL. Deze database bevat heel veel informatie waaruit nieuwe verbanden en kennis ontwikkelt kunnen worden. Op basis van de datasets uit de jaren 2016, 2017 en 2018 is een statische analyse uitgevoerd die geresulteerd heeft in een rapport en een viertal toegankelijke factsheets met informatie voor melkveehouders en adviseurs.

Strategisch beregenen: tips en adviezen

Beregenen van percelen: hoe doe je dat efficiënt? Zwier van der Vegte, van proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld), geeft in dit artikel adviezen over strategisch beregenen. Beregen niet alleen voor een goede gewasopbrengst, maar ook om je grasmat te behouden, adviseert hij. 

Onder beregenen valt water op het land brengen met de haspel, kanon en ook druppelirrigatie. Wat je ook kiest op jouw bedrijf, stelt Zwier van der Vegte, denk er tijdig over na. 

Back to top