Nieuws

Flevoland zoekt meer boeren voor subsidie

Foto: Nieuwe Oogst

In de afgelopen vier jaar zijn in Flevoland van de 249 aanvragen 153 POP3-subsidies toegekend voor agrarische innovatie en verduurzaming van de productieomstandigheden. Is het daarmee een succes? Boeren en projectbegeleiders hikken vooral aan tegen de ingewikkelde procedure.

Simpel erafspoeling scheiden

ZLTO start dit nieuwe jaar met een project om erfafspoeling bij veehouderijen te verminderen. Melkveehouder Gerjo Mommersteeg uit Den Bosch heeft al enkele jaren ervaring met het gescheiden afvoeren van erfwater.

Deze winter zoveel mogelijk water de grond in

Waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen en Vallei en Veluwe roepen  grondgebruikers, terreinbeheerders, gemeenten en drinkwaterproducenten op deze winter zoveel mogelijk water vast te houden. Dat moet problemen met waterschaarste in het komende groeiseizoen beperken.

Regionaal bestuur LTO Noord Oost ziet veel kansen en mogelijkheden voor DAW-projecten

Woensdag 12 december jongstleden had het Regionaal Bestuur van LTO Noord regio Oost ruim tijd ingeruimd in hun agenda om zich te laten bijpraten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het bestuur kwam samen in de vergaderruimte in de stal van het bedrijf van Wouter van Dalfsen en zijn vrouw in Staphorst.

Demoveld in Midlaren: Gras zaaien onder mais

Opnieuw een demoveld met gras zaaien onder mais in het kader van Grondig boeren voor Water in Drenthe. Op een perceel In Midlaren zijn op verschillende tijdstippen  verschillende grassen (Italiaans raai en Rietzwenkgras) onder mais gezaaid.

Notenteelt biedt volop kansen

De teelt van noten biedt goede mogelijkheden als extra tak op diverse agrarische bedrijven. In project Bufferstroken 2.0 onderzoeken boeren samen met waterschap Rijn & IJssel, Cropeye en Projecten LTO Noord de mogelijkheden van het inrichten van bufferstroken met notenbomen en -struiken.
 

Grondig Boeren voor Water Rol Precisielandbouw

Grondig Boeren voor Water   Rol Precisielandbouw

Kan precisielandbouw een rol spelen bij het tegengaan van nutriëntenuitspoeling op grasland

In het kader van Grondig Boeren voor Water in Drenthe was dat de vraag bij een pilotproject met deze naam de afgelopen maanden in Drenthe. In onderstaande de film (gemaakt door Bianca Domhof van Projecten LTO Noord tijdens dronevluchten en een veldbijeenkomst in september van dit jaar) geven Albert Jan Bos van DLV Advies, Christel Tijssen (loonwerker en lid van de Dronewerkers) en Gert-Jan Noij van Wageningen UR antwoord op deze vraag. 
 

Tweede openstelling subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De provincie Groningen stelt voor de tweede keer samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater in onze provincie. De activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en aan de internationale doelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn. Tevens wordt er bijgedragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering, zoals een lange droogteperiode.

Uitnodiging: notenteelt iets voor u?

Notenteelt verbetert de bodem, produceert plantaardige eiwitten en kan een nieuw verdienmodel zijn. Notenteelt kan goed gecombineerd worden met uw bestaande bedrijfsmodel. Bijvoorbeeld als akkerrand, bufferstrook of volvelds. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden en wilt u meer weten over het starten met notenteelt, de teelt en de markt? Kom naar onze informatieavond!

Datum: donderdag 13 december 2018
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: Het Onderholt, Enzerinckweg 10, 7251 KA Vorden

BodemUP voor het peloton

Met het project `BodemUP' wil ZLTO het grote peloton bereiken als het gaat om het verbeteren van het bodembeheer. Te beginnen in de uitspoelingsgevoelige zandgronden in acht grondwaterbeschermingsgebieden.

Back to top